Lluitem per les condicions dignes de les treballadores del SAD de La Selva del Camp!


Avui, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), hem denunciat públicament la situació en què es troben les treballadores del SAD de La Selva del Camp. I és que fa més d’una dècada que l’Ajuntament d’aquesta població ofereix aquest servei sense donar d’alta a les treballadores que el duen a terme,  vulnerant així tots els drets d’aquestes (alta com a treballadores a la seguretat social, baixes laborals, vacances remunerades, cobrament de l’atur, antiguitat, cotització per la prestació de jubilació). Un cas d’extrema gravetat perquè, a més, qui precaritza a aquestes treballadores és un ens públic, que era conscient que estava actuant malament.  Quan les treballadores es van començar a organitzar per canviar aquesta situació les va “castigar”, deixant-les unes setmanes sense treballar, i acompanyant-ho d’amenaces que van culminar acomiadant a un companya perquè servís d’exemple per la resta.

Ara una resolució de la Inspecció de Treball els ha reconegut la relació de treball i ha obligat a l’Ajuntament a pagar les cotitzacions d’aquestes treballadores i a regularitzar-les. No obstant això, sembla que ara se les vol treure de sobre externalitzant el servei. Des de la COS demanem que l’Ajuntament de La Selva del Camp realitzi una tramitació urgent, tal com contempla l’art. 119 de la LCSP, per tal de contractar-les ja i que comenci el procés de creació de les places públiques per continuar oferint el servei, tenint en compte i donant prioritat l’experiència d’aquestes dones per tal que puguin mantenir la feina.

Fem una crida a totes les treballadores afectades a organitzar-se i reclamar llocs de treball dignes per continuar fent la seva feina!

Font:Coordinadora Obrera Sindical