La sinistralitat laboral continua en una tendència creixent preocupant: 52 persones treballadores mortes fins al juny de 2022, 12 més que l’any passat