CCOO refusa la forma de resolució de la paga al personal de neteja durant la pandèmia