La Fundació Cipriano Garcia i el Seminari Salvador Seguí acullen un acte centrat en la cultura de la pau en la construcció nacional de Catalunya