Unió, Acció i Autogestió

24. September 2019

Unió, Acció i Autogestió

http://cooperativa.cat/es/

Iniciativa per la transformacio social des de baix mitjancant l'autogestio i el treball en xarxa iniciat per la Cooperativa Integral Catalana