Comunicat Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya

Davant d’un sistema Sanitari ja debilitat per molts anys de retallades i amb un funcionament públic / privat únic a l’estat que potencia la desigualtat entre el territori, els centres, els usuaris i els treballadors/es i que, amb l’afectació de la pandèmia de la COVID-19 ha quedat ferit de mort, volem evidenciar: que per part dels nostres gestors polítics no hem trobat res més que agraïments públics, amb discursos buits de contingut i inacció. Aquells aplaudiments dels nostres representants des de l’hemicicle a l’inici de la pandèmia, s’han convertit en un silenci ofensiu pel sector.

Per fi, el passat 28 d’abril de 2022 es va dur al Ple del Parlament, impulsat pel grup parlamentari de la CUP-UNCPG, una moció en relació amb les condicions laborals del personal sanitari del nostre sistema sanitari públic, on molts dels punts van quedar aprovats pel suport de molts dels grups parlamentaris. S’adjunta el document amb el resultat de les votacions (tram. 302-00133/13).

Les decisions que pren el Parlament són la legítima representació del poble de Catalunya i, per tant, sol·licitem l’íntegre compliment dels punts aprovats:

  • Equiparar les condicions laborals i salarials de tot el personal sanitari del sistema públic de salut amb independència del prestador pel qual treballen.
  • Establir unes ràtios professional-usuària que contemplin les realitats econ miques i socials dels territoris i que permetin una correcta assistència i redueixin l’actual càrrega laboral.
  • Dotar d’estabilitat el personal sanitari, augmentant l’oferta pública de places per posar fi als contractes temporals i eventuals, garantint una contractació estable i de qualitat.
  • Planificar la creació de més professionals sanitaris atenent a les necessitats demogràfiques actuals, la demanda assistencial real i l’increment de plantilles estructurals necessàries per poder donar resposta a la necessitat de relleu del personal que es jubilarà els pr xims anys.
  • Ampliar les places de formació especialitzada MIR i IIR.
  • Proporcionar facilitats per tal que professionals de la medicina familiar i comunitària vulguin exercir a les zones rurals.
  • Destinar el 25% del pressupost de Salut a l’Atenció Primària.
  • Eliminar les tasques burocràtiques.

La sanitat pública ha creat desigualtats entre els professionals que fan la mateixa feina, amb unes condicions laborals diferents. Això és totalment discriminatori i reprovable.

En un context de manca de professionals, aquests marxen als centres amb millors condicions, generant-se competència dins del mateix sector sanitari d’ús públic (públic, concertat i privat). Tots els professionals que presten atenció pública han de tenir les mateixes condicions laborals i assistencials.

Aquesta moció aprovada al Parlament, ha estat fruit de les diferents mobilitzacions de les treballadores de la Sanitat i culminada amb una vaga hist rica de tot el sector el passat març del 2021.

La nostra sanitat està cada cop més afeblida i les condicions en les quals hem de treballar en són una bona mostra. No podem tenir una sanitat de qualitat i que doni resposta a la població, amb unes treballadores oblidades, esgotades, desbordades i cada cop més cremades.

Pensem que la situació ha arribat a un límit insostenible que cal revertir de forma urgent i és per aquest motiu que els sindicats sotasignats realitzem aquest Manifest de forma conjunta per tal de reclamar el compliment dels compromisos del Parlament de Catalunya.

Actualment, la manca de professionals repercuteix amb una sobrecàrrega del sistema que es troba al límit i que es manté gràcies al sobreesforç en forma d’hores extres i guàrdies. Anunciem que si no aconseguim resposta convocarem a les treballadores a què deixin de fer aquest sobreesforç en forma d’hores extres a més d’iniciar les accions de visualització i pressió que creiem necessàries per tal que aquesta moció s’apliqui.

Per això, sol·licitem una reunió dels sotasignats amb el Govern de la Generalitat per abordar el compliment dels punts aprovats a la moció, en un termini màxim de 3 mesos.

 

Sindicats sotasignats:

SATSE, Catac·CTS, CGT, SAE, FTC, USOC, FAPIC, COS, Infermeres de Catalunya

 

Font:Coordinadora Obrera Sindical