‘Lluita Digital’ 403. La Fundació Cipriano García i el Seminari Salvador Seguí acullen un acte centrat en la cultura de la pau en la construcció nacional de Catalunya

Logo Lluita Digital

Aquesta publicació digital arriba per correu electrònic, amb una periodicitat quinzenal, a tots els afiliats i afiliades que ho desitgin, i …

Font: Notícies – CCOO CAT