L’única veritat és que ens paguen menys del que ens han de pagar

 

A causa de la falsedat llançada per alguns sindicats mediocres, i que acostumen a faltar a la realitat, us trossegem i expliquem amb tot detall l’última acta realitzada a la comissió paritària del Conveni Col·lectiu Autonòmic de Catalunya.

En primer lloc, desmentir que la CGT hagi proposat que el divisor per fer el càlcul de l’hora ordinària del 2022 sigui sobre les 1800 hores. Si no que la nostra consulta a taula paritària, s’adjunta un exemple en com es feia amb anterioritat al 2022 aquest càlcul. Una manera de mostrar-los d’una manera evident i clara que el preu de l’hora ordinària NO S’ESTÀ APLICANT de la manera que marca la llei segons la jurisprudència.

En primer lloc, desmentir que la CGT hagi proposat que el divisor per fer el càlcul de l’hora ordinària el 2022 hagi de ser sobre 1800 hores. Si no que a la nostra consulta a la taula paritària, s’adjunta un exemple en com es feia amb anterioritat al 2022 aquest càlcul. Una manera de mostrar-los d’una manera evident i clara que el preu de l’hora ordinària NO S’ESTÀ APLICANT de la manera que marca la llei segons la jurisprudència.

Doncs bé, tot i que la CGT sol·licita que totes les percepcions salarials que rebem es tinguin en compte per calcular l’hora ordinària (tal com marca la llei i la jurisprudència actual), com us adjuntem al tall del document que la CGT va enviar al seu moment a la mateixa taula paritària.

Document enviat per la CGT a la taula paritària per fer la consulta

 

 

Us adjuntem també la mala interpretació que fan sindicats i patronal d’un document clar, i que afegeix tots els conceptes. Al nostre entendre, és evident la mala fe d’ambdues parts que signen aquesta acta, i fins i tot creuen que són els salvadors d’una situació en què ja hi ha una demanda interposada per la CGT.

Acta de la taula paritària en què mostra la mala fe en intentar desprestigiar la CGT

 

 

I el més sorprenent és que la part social (CCOO, UGT, USOC i Sindi.cat) NO està conforme i planteja una ocurrència, la qual NO VE RECOLLIDA a la norma, però tampoc a tota la jurisprudència que existeix en aquest tema. Aquests pretenen que el càlcul de l’hora ordinària es faci en funció del descompte que l’empresa realitza a la nòmina, en cas de malaltia comuna del treballador cadascun dels tres primers dies, o el descompte d’un permís no retribuït.

Com bé podeu apreciar, a l’acta feta pels sindicats grocs i els voltors de la patronal, la part social ratifica que NO està conforme amb la fórmula plantejada per ACEA, que segons el seu criteri coincideix amb la plantejada per la CGT. Aquesta afirmació demostra la mala fe, el desconeixement i les ganes de perjudicar els/les treballadors/ores demorant la situació a favor de la patronal. Ja que la CGT fa i envia a estudiar el document en què se sol·licita resposta sobre aquest tema, perquè NO ESTEM CONFORMES amb la forma en què la part empresarial porta a cap el càlcul de les hores ordinàries.

La CGT, sí que deixa clara la seva postura, i és que la fórmula plantejada pels sindicats grocs i pro-empresa, no s’ajusta al que indica la norma, a més que és una fórmula perjudicial per a la classe treballadora (com tot allò que solen signar).

A la nòmina situada a la dreta. S’aprecia que ha tingut un dia de baixa per malaltia comuna. A la nòmina de l’esquerra del mateix mes, sense cap baixa. A totes dues podem apreciar el càlcul que proposen els sindicats que NO ENS REPRESENTEN per a la realització de la suma de l’hora ordinària.

L’antiguitat és diferent, per tant, no la tindrem en compte, i no és tan rellevant per al càlcul, són dues nòmines de treballadors diferents, tots dos amb la mateixa categoria professional.

Mentre que el treballador que ha tingut un dia de baixa per malaltia comuna ha cobrat 1.853.43 euros, l’altre treballador que no ha estat de baixa, ha cobrat 1.920.72 euros (sense comptar antiguitat). La diferència i el preu pel qual l’empresa descompta el treballador un dia de baixa és 67,29 euros bruts. Si dividim els 67,29 per 8 hores que té una jornada, el preu de l’hora ordinària que suggereixen els sindicats (CCOO, UGT, USOC i Sindi.cat) és de 8,41 euros/hora en aquest cas.

Aplicant la fórmula que CGT sol·licita a la taula paritària, en què apliquem els complements que s’ajusten a la jurisprudència per realitzar el càlcul del preu de l’hora ordinària al mateix treballador seria, salari base + complement de formació 1.655.12 euros, antiguitat 46,22 euros, a compte conveni 143,48 euros, assistència i puntualitat 110 euros, fet que fa un total de 1.954.82 euros per les 14 pagues 27.367.48 euros, dividit per 1752 hores/anuals, resulta que l’hora ordinària que ens tindrien per abonar amb la proposta que realitza la CGT, és de 15,62 euros/hora per a aquest treballador.

Resumint una mica, la sol·licitud que fa la CGT està avalada per la norma i la jurisprudència, que resulta que per a aquest cas, el preu de l’hora ordinària d’aquest treballador seria 15,62 euros/hores, i els sindicats grocs (CCOO, UGT, USOC i Sindi.cat) NO ESTAN CONFORMES i sol·liciten que s’aboni a 8,25 euros com s’aprecia a l’exemple dut a terme als paràgrafs anteriors.

És incomprensible que els que diuen representar-nos proposin novament un càlcul desfavorable, més quan el responsable d’UGT suposadament és advocat, però suposem que el dia que s’explicava la manera de calcular l’hora ordinària, va fer campana. Però els altres no es queden curts, ja que sembla que l’única cosa que saben calcular són les hores que s’alliberen, perquè per a aquest càlcul recomanen una fórmula desfavorable i lesiva per al sector i l’economia de la classe treballadora (com de costum).

EN LA SEGONA IMATGE, ES POT APRECIAR LA FOTOGRAFIA CAPTADA EN LES NEGOCIACIONS ENTRE LLIBERATS I ACEA

Per això, volem posar èmfasi que aquesta consulta realitzada per la CGT a la taula paritària, NO VE ARRE DE L’ACORD PARCIAL del Conveni Col·lectiu, no només es tracta de saber quant ens pagaran les horetes NO GAUDIDES el 2022. · Al nostre entendre, cap hora no pot estar per sota del valor de l’hora ordinària, tingui el nom que tingui (presència, extra, formació). I com us hem detallat en aquest comunicat, si l’hora ordinària en aquest exemple són 15,62 euros, hi ha una cosa que no quadra…

A quant es paga l’hora de presència?
i l’hora extra?

Doncs us responem nosaltres/es,
PER SOTA DEL QUE CORRESPON!!

Per part nostra, això no quedarà aquí, ja que després de la consulta feta a la taula paritària, la CGT defensarà l’interès general de tots/es els/les treballadors/es a l’òrgan judicial que correspongui, amb la finalitat que les retribucions que ens corresponen i ens porten robant anys, tornin a les butxaques dels/de les treballadors/es. Per part nostra, això no quedarà aquí, ja que després de la consulta realitzada a la taula paritària, la CGT defensarà l’interès general de tots/es els/les treballadors/es a l’òrgan judicial que correspongui, amb la finalitat que les retribucions que ens corresponen i ens porten robant anys, tornin a les butxaques dels/de les treballadors/es.

I ens agradaria deixar constància, que CCOO va ser l’únic sindicat que va respondre a la nostra petició i que porto la nostra consulta a la paritària, i ho agraïm, però lamentem que els altres vividors i alliberats no donin resposta a una consulta que perjudica tot el sector, i que milloraria de manera notable l’economia de tots/es.

Tot i que la CGT té representació més que suficient per formar part de la taula paritària, en eternitzar-se la negociació del conveni, encara no hem pogut accedir a la taula, per la qual cosa necessitem que un tercer, en aquest cas CCOO porti la nostra consulta a la paritària.

A causa d’aquesta situació, us avancem que hem presentat un conflicte col·lectiu amb la finalitat que les hores s’abonin segons marca la llei i la jurisprudència existent.

Us mantindrem informats quan hi hagi novetats.

 

CGT Ambulàncies 

Font: CGTCatalunya