CCOO denuncia el dèficit de qualitat democràtica a Catalunya per la manca de renovació a la Comissió d’Iniciatives Legislatives Populars del Parlament