LES MANIPULACIONS AMB LES PENSIONISTES

Aquest és el segon any que “el govern més progressista de la història” ha implementat la revalorització de les pensions segons l’IPC i les pensionistes continuem sent el ninot de fira dels reductes règim del 78. La primera mentida i manipulació la va protagonitzar el “gobierno” del règim. Per molt que s’insisteixi la revalorització de les pensions no és segons l’IPC, sinó segons l’IPC mitjà. Això explica per què, tot i que l’IPC interanual entre desembre de 2020 i novembre de 2021 va ser del 5,5%, l’IPC mitjà i conseqüentment l’augment de les pensions ha estat del 2,5%.

I ara, aquest 2022, prenen el relleu la CEOE i el Banc d’Espanya dient que amb aquests nivells d’inflació cal incomplir la llei i no pujar les pensions en relació amb l’IPC.

Però les mentides tenen les cames curtes: actualment la UE preveu una inflació final del 8,1%. Això que vol dir que les pensions pujaran un 8,1%? Tant de bo, però no és així: si la inflació interanual és del 8,1 la inflació mitjana seria d’un 3,68%, un 1,18% més que enguany. Aquí queda desemmascarada la mentida: no només hem de denunciar-la, sinó que hem de lluitar perquè les pensions es revisin segons l’IPC real, és a dir, l’interanual per conservar de veritat el poder adquisitiu.

Més que mai la classe treballadora no volem les molles, volem el pa sencer!

Països Catalans, 27 de juliol de 2022

Coordinadora Obrera Sindical – COS

sindicat de classe i feminista dels Països Catalans

Font:Coordinadora Obrera Sindical